محصولات

تومان1,866,625تومان4,147,450
تومان450,000تومان1,800,000
تومان900,000تومان2,000,000
تومان1,200,000تومان2,650,000
تومان1,200,000تومان3,500,000
تومان700,000تومان3,800,000
تومان265,000تومان3,300,000
تومان1,700,000تومان3,800,000
تومان2,700,000تومان6,000,000
تومان2,800,000تومان6,200,000

متن سربرگ خود را وارد کنید

سوالات متداول

گارانتی شامل گود رفتگی وسط و یا دیواره تشک، شکسته شدن فنر میشود
محافظ تشک رویا از عبور مایعات بین 5 تا 6 ساعت جلوگیری میکند.
خیر تشک به هیچ عنوان قابل شستشو نیمباشد
محافظ تشک در دمای آب 30 درجه شسته شود. استفاده از وایتکس در هنگام شستشو باعث پوسیدگی زودرس محافظ میشود.