محصولات

تومان۳,۳۲۴,۵۰۰تومان۷,۳۸۷,۴۷۵
تومان۷,۳۲۴,۸۰۰تومان۱۶,۲۷۶,۶۹۷
تومان۵۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰
تومان۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۲,۴۰۰,۰۰۰
تومان۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
تومان۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۴,۶۰۰,۰۰۰
تومان۹۰۰,۰۰۰تومان۴,۶۰۰,۰۰۰
تومان۱,۹۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰
تومان۲,۲۰۰,۰۰۰تومان۴,۹۰۰,۰۰۰
تومان۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۵,۵۵۰,۰۰۰
تومان۳,۴۰۰,۰۰۰تومان۷,۵۵۰,۰۰۰
تومان۳,۶۰۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰
تومان۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۵۰۰,۰۰۰
در انبار موجود نمی باشد

متن سربرگ خود را وارد کنید

سوالات متداول

گارانتی شامل گود رفتگی وسط و یا دیواره تشک، شکسته شدن فنر میشود
محافظ تشک رویا از عبور مایعات بین ۵ تا ۶ ساعت جلوگیری میکند.
خیر تشک به هیچ عنوان قابل شستشو نیمباشد
محافظ تشک در دمای آب ۳۰ درجه شسته شود. استفاده از وایتکس در هنگام شستشو باعث پوسیدگی زودرس محافظ میشود.